Lehet hogy nagy fába vágom a fejszémet, de megpróbáljuk, lehet hogy nem mindig fogom időrendbe követni a dolgokat, de hát nem is főiskolai anygaot készítek. Mindjárt egy kis bemutatkozás, néhány info a faluról bemelegítésnek..

A település története:

A község első első írásos említése 1121-ből való, az almádi monostor alapító levelében. A segesdi főesperességhez tartozott 1240-ben, ezt megerősíti az 1317-es pápai tizedjegyzék is. Ekkor már önálló plébániája van községünknek. Később a Kanizsai család birtoka lett, majd 1535-1550-ig Nádasdy Tamás a földesura.

Az 1532-es török hadjárat megpecsételte Miháld sorsát, már nem szerepel a 20 lakost meghaladó települések között, és az 1555-ös összeíráskor egyetlen jobbágytelket jegyeztek be. Időközben pestis is pusztított a környéken. 1597-ben a község teljesen elnéptelenedik. A török uralom megszűnése után az erdőkbe menekült lakosság visszatelepül, és újból elkezdődik a község építése. A lakosság létszáma növekszik.

Az 1784-85-ös összeírás már 70 házat, 91 családot, egy-egy papot, nemest, mesterembert regisztrált. A lakosság lélekszáma akkor 482 fő volt.

A templomot 17760-ban kezdi építeni Inkey Gáspár földbirtokos, de csak a főhajó készül el, a két oldalhajót 1835 építik és szentelik fel.

Az 1848-as események lelkesítőleg hatnak az itt élőkre is, hisz 1848 május 28-án 85 fő jelentkezett nemzetőrnek. Később a parasztság földreformot sürgetett és a nagyatádi féle földosztás 30 kh-at és 52 házhelyet biztosított Miháld lakóinak. Ez a gondot nem oldotta meg, hisz a lakosság száma ekkor már 1433 fő volt. A község két tantermes katolikus iskolájában 2 tanító oktatott, a gyermekszám 170 fő körül mozgott.

A község lakossága földművelésből élt, kalászosokat, szőlőt termeltek. Sok embernek az erdő adott munkát és megélhetést. A két világháború között élénk egyleti élet volt, rendszeresek voltak a szakmai tanfolyamok, igen nagy népszerűségnek örvendett az “ezüstkalászos” gazdatanfolyam.

1945 után a község lassú, majd egyre erőteljesebb fejlődésnek indul.
1954-ben új iskola épül, mely 1967-ben új épülettel bővül, a tanulói létszám 224 fő.
1957-ben elkezdik a kultúrotthon építését
1960-ban villanyt kap a község
1968-ban a szilárd burkolatú út építés befejeződik
1974-ben megépül az 50 gyermek elhelyezésére alkalmas óvoda
1979-től vezetékes ivóvíz van a településen
1993-ban megépült a gyógyszertár
1994-ben korszerű telefonhálózat létesült
1997-ben vezetékes PB gáz szolgáltatás indult

Hát ez nem lett bőlére engedve, de szólj hozzá te is, és egészítsd ki ha valamit rosszul tudok..ezt megteheted, ha írsz egy levelet nekem ide: mihaldfalu@gmail.com