Megjelenés dátuma: 2009. augusztus 14. 04:26
Szerző: Kelemen Valéria

Kistolmács (kv) – Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága szorosan együttműködve a Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesülettel, idén is a Horváth-kert kempingben rendezte ifjúsági szaktáborát.

Az augusztus 4-10-éig tartó tábor programjára a horvátországi Hodosanból és a szlovéniai Lendváról is jöttek résztvevők, akik a Fejér, Pest, Somogy és Csongrád megyei, valamint a zalai önkéntes tűzoltó egyesületek (Alsópáhok, Becsehely, Miháld, Letenye, Pacsa) delegáltjaival együtt több mint százan voltak. A tűzoltó egyesületek utánpótlását segítő szaktáborban komoly munka folyt, biztosítva a fiataloknak a tűzvédelmi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, elsősegély-nyújtási és katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítását és elmélyítését, kiemelt figyelmet fordítva az egészséges életmódra, a hagyományápolásra és a toleranciára is. A CTIF versenypályán is rendszeresek voltak a gyakorlások

A CTIF ifjúsági és felnőtt nemzetközi versenyszabályzat oktatása is főszerepet kapott, az ifjú lánglovagok legnagyobb örömére, hiszen valamennyiük szeme előtt ott lebeg a tűzoltó olimpiai részvétel lehetősége. Ami megadatott idén a becsehelyi lányoknak és a letenyei fiúknak is. – A tábort hagyományteremtő szándékkal indítottuk 1999-ben, hiszen úgy godoltuk: egy ilyen jellegű összefogásnak a civil szervezeti élet kibontakozásában, s a hagyományápolásban is nagy szerepe lehet – mondta a hétfői zárást követően a tábort vezető Kozma József tűzoltó alezredes, a letenyei hivatásosok parancsoka. – A tábor sikerét bizonyítja, hogy évről évre többen jelentkeznek, s bár tudjuk, nem lesz mindegyikükből tűzoltó, munkájukra bármikor számíthatunk, ráadásul az ifjak a Kistolmácson megszerzett ismereteket a mindennapi életükben is hasznosítani tudják. S mivel a csapatok a tűzoltó táborban kialakított kapcsolataikat rendszerint tovább ápolják, a táborozó gyerekek és a felnőtt segítőik közötti együttműködés sem áll le.

Forrás: Zalai Hírlap

Fotó: Gergely Szilárd